اورینگ متری وایتون

/اورینگ متری وایتون

اورینگ متری وایتون

110,000 2,770,000 

اورینگ متری وایتون (Oring Cord Viton ) ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید و در ایران به نام اورینگ متری شناخته میشوند . یکی از مهمترین کاربرد این کورد ها (اورینگ متری)جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ متری در سایز های 1 الی 25 میلی متر قابل تهیه می باشند. بیشترین متریال این کوردها(اورینگ متری) از NBR و VITON می باشد که توانسته است کمک قابل توجه ای به صنعت آب بندی نماید.

Product SIZE
Diameter (mm)
measurement PriceQuantity
اورینگ متری وایتونCOV0011Meter 110,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV001.781.78Meter 250,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0022Meter 140,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV002.52.5Meter 160,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV002.622.62Meter 250,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0033Meter 200,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV003.53.5Meter 250,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0044Meter 300,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV004.54.5Meter 370,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0055Meter 400,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV005.335.33Meter 450,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV005.55.5Meter 450,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0066Meter 850,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV006.56.5Meter 595,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0077Meter 710,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV007.57.5Meter 810,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0088Meter 910,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV008.58.5Meter 1,040,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV0099Meter 1,160,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV009.59.5Meter 1,290,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV01010Meter 1,440,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV01111Meter 1,740,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV01212Meter 2,060,000 
spinner
اورینگ متری وایتونCOV01414Meter 2,770,000 
spinner
شناسه محصول: vitoncord دسته:

توضیحات

اورینگ متری وایتون – وایتون – اورینگ – اورینگ متری  – Viton – Cord Viton – FPM – FKM –O-Ring Cord VITON – 

اطلاعات بیشتر

SIZE

COV001, COV001.78, COV002, COV002.5, COV002.62, COV003, COV003.5, COV004, COV004.5, COV005, COV005.33, COV005.5, COV006, COV006.5, COV007, COV007.5, COV008, COV008.5, COV009, COV009.5, COV010, COV011, COV012, COV014

ID (mm)

1, 1.78, 10, 11, 12, 14, 2, 2.5, 2.62, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.33, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

measurement

Meter