اورینگ متری NBR

/اورینگ متری NBR

اورینگ متری NBR

اورینگ متری (Oring cord) ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید و در ایران به نام اورینگ متری شناخته میشوند . یکی از مهمترین کاربرد اورینگ متری ها جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ متری ها در سایز های 1 الی 25 میلی مترقابل تهیه می باشند. بیشترین متریال این کوردها(اورینگ متری) از NBR و VITON می باشد که توانسته است کمک قابل توجه ای به صنعت آب بندی نماید.

Product SIZE
Diameter (mm)
measurement Order Product
PriceQuantity
اورینگ متری NBRCON001.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0022Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON002.52.5Meter003
spinner
اورینگ متری NBRCON0033Meter004
spinner
اورینگ متری NBRCON003.53.5Meter005
spinner
اورینگ متری NBRCON0044Meter006
spinner
اورینگ متری NBRCON004.54.5Meter007
spinner
اورینگ متری NBRCON0055Meter008
spinner
اورینگ متری NBRCON005.55.5Meter009
spinner
اورینگ متری NBRCON0066Meter010
spinner
اورینگ متری NBRCON006.56.5Meter011
spinner
اورینگ متری NBRCON0077Meter012
spinner
اورینگ متری NBRCON007.57.5Meter013
spinner
اورینگ متری NBRCON0088Meter014
spinner
اورینگ متری NBRCON008.58.5Meter015
spinner
اورینگ متری NBRCON0099Meter016
spinner
اورینگ متری NBRCON009.59.5Meter017
spinner
اورینگ متری NBRCON01010Meter018
spinner
اورینگ متری NBRCON010.510.5Meter019
spinner
اورینگ متری NBRCON01111Meter020
spinner
اورینگ متری NBRCON011.511.5Meter021
spinner
اورینگ متری NBRCON01212Meter022
spinner
اورینگ متری NBRCON012.512.5Meter023
spinner
اورینگ متری NBRCON01313Meter024
spinner
اورینگ متری NBRCON013.513.5Meter025
spinner
اورینگ متری NBRCON01414Meter026
spinner
اورینگ متری NBRCON014.514.5Meter027
spinner
اورینگ متری NBRCON01515Meter028
spinner
اورینگ متری NBRCON015.515.5Meter029
spinner
اورینگ متری NBRCON01616Meter030
spinner
اورینگ متری NBRCON016.516.5Meter031
spinner
اورینگ متری NBRCON01717Meter032
spinner
اورینگ متری NBRCON017.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01818Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON018.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01919Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON019.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON02020Meter038
spinner
شناسه محصول: cord دسته:

توضیحات

O-Ring Cord NBR – اورینگ – اورینگ متری ان بی آر – اورینگ متری – NBR

توضیحات تکمیلی

SIZE

CON001.5, CON002, CON002.5, CON003, CON003.5, CON004, CON004.5, CON005, CON005.5, CON006, CON006.5, CON007, CON007.5, CON008, CON008.5, CON009, CON009.5, CON010, CON010.5, CON011, CON011.5, CON012, CON012.5, CON013, CON013.5, CON014, CON014.5, CON015, CON015.5, CON016, CON016.5, CON017, CON017.5, CON018, CON018.5, CON019, CON019.5, CON020

ID (mm)

1.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 2, 2.5, 20, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

measurement

Meter