اورینگ وایتون 90 – AS568

/اورینگ وایتون 90 – AS568

اورینگ وایتون 90 – AS568

15,000 7,701,000 

اورینگ وایتون در صنعت به نام های FKM , FPM , Fluoroelastomer نیز شناخته میشود و به دلیل همین تعدد نام گاها باعث گمراهی می گردد، در صورتی که ماده اصلی همه آنها از فلورو کربن (Fluorocarbon) می باشد.

اورینگ وایتون، تراکم مولکولی پایین (low compression set) و مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی دارد و به همین دلیل اورینگ وایتون کاربرد فراوانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو و… در جاهایی که به مقاومت حرارتی بالا و مقاومت در برابر سایش احتیاج باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

رنج دمایی اورینگ وایتون از 20- درجه سانتیگراد تا 200+ درجه سانتیگراد می باشد.

اورینگ وایتونی که ارائه می دهیم با سختی 75 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و

استاندارد متریک ( mm ) میباشد .

در صورتی که گرید های دیگر وایتون مد نظرتان است، با ما تماس بگیرید.

Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
اورینگ وایتون 90 – AS568BS005V902.571.78001 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS006V902.91.78002 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS007V903.681.78003 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS008V904.471.78004 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS009V905.281.78005 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS010V906.071.78006 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS011V907.651.78007 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS012V909.251.78008 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS013V9010.821.78009 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS014V9012.421.78010 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS015V90141.78011 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS016V9015.61.78012 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS017V9017.171.78013 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS018V9018.771.78014 21,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS019V9020.351.78015 21,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS021V9023.521.78017 21,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS022V9025.121.78018 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS023V9026.71.78019 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS024V9028.31.78020 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS025V9029.871.78021 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS026V9031.471.78022 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS027V9033.051.78023 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS028V9034.651.78024 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS029V9037.821.78025 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS030V90411.78026 39,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS031V9044.171.78027 42,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS032V9047.351.78028 45,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS033V9050.521.78029 51,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS034V9053.71.78030 57,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS035V9056.871.78031 63,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS036V9060.051.78032 66,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS037V9063.221.78033 75,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS038V9066.41.78034 78,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS039V9069.571.78035 84,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS040V9072.751.78036 90,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS041V9075.921.78037 99,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS042V9082.271.78038 105,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS043V9088.621.78039 114,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS044V9094.971.78040 126,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS045V90101.321.78041 132,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS046V90107.671.78042 138,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS047V90114.021.78043 156,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS048V90120.371.78044 171,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS049V90126.721.78045 186,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS050V90133.071.78046 195,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS102V901.242.62047 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS103V902.062.62048 15,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS104V902.842.62049 18,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS105V903.632.62050 18,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS106V904.422.62051 18,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS107V905.232.62052 18,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS108V906.022.62053 18,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS109V907.592.62054 21,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS110V909.192.62055 21,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS111V9010.772.62056 24,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS112V9012.372.62057 24,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS113V9013.942.62058 24,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS114V9015.542.62059 33,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS115V9017.122.62060 33,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS116V9018.722.62061 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS117V9020.292.62062 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS118V9021.892.62063 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS119V9023.472.62064 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS120V9025.072.62065 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS121V9026.642.62066 39,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS122V9028.242.62067 42,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS123V9029.822.62068 42,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS124V9031.422.62069 45,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS125V9032.992.62070 48,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS126V9034.592.62071 51,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS127V9036.172.62072 54,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS128V9037.772.62073 57,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS129V9039.342.62074 60,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS130V9040.942.62075 63,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS131V9042.522.62076 69,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS132V9044.122.62077 72,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS133V9045.692.62078 75,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS134V9047.292.62079 78,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS135V9048.92.62080 81,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS136V9050.472.62081 81,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS137V9052.072.62082 84,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS138V9053.642.62083 93,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS139V9055.252.62084 99,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS140V9056.822.62085 102,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS141V9058.422.62086 105,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS142V9059.992.62087 108,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS143V9061.62.62088 111,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS144V9063.172.62089 114,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS145V9064.772.62090 117,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS146V9066.342.62091 120,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS147V9067.952.62092 126,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS148V9069.522.62093 129,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS149V9071.122.62094 135,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS150V9072.692.62095 141,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS151V9075.872.62096 144,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS152V9082.222.62097 147,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS153V9088.572.62098 159,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS154V9094.922.62099 171,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS155V90101.272.62100 183,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS156V90107.622.62101 192,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS157V90113.972.62102 213,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS158V90120.322.62103 231,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS159V90126.672.62104 249,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS160V90133.022.62105 258,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS161V90139.372.62106 282,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS162V90145.722.62107 300,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS163V90152.072.62108 306,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS164V90158.422.62109 321,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS165V90164.772.62110 324,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS166V90171.122.62111 330,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS167V90177.472.62112 399,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS168V90183.822.62113 417,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS169V90190.172.62114 432,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS170V90196.522.62115 462,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS171V90202.872.62116 489,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS172V90209.222.62117 516,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS173V90215.572.62118 546,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS174V90221.922.62119 555,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS175V90228.272.62120 564,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS176V90234.622.62121 588,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS177V90240.972.62122 612,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS178V90247.322.62123 624,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS201V904.343.53124 24,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS202V905.943.53125 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS203V907.523.53126 27,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS204V909.123.53127 33,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS205V9010.693.53128 33,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS206V9012.293.53129 36,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS207V9013.873.53130 39,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS208V9015.473.53131 39,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS209V9017.043.53132 45,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS210V9018.643.53133 45,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS211V9020.223.53134 48,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS212V9021.823.53135 54,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS213V9023.43.53136 57,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS214V9024.993.53137 60,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS215V9026.573.53138 63,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS216V9028.173.53139 66,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS217V9029.743.53140 69,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS218V9031.343.53141 75,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS219V9032.923.53142 78,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS220V9034.523.53143 81,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS221V9036.093.53144 87,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS222V9037.693.53145 90,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS223V9040.873.53146 99,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS224V9044.043.53147 105,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS225V9047.223.53148 117,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS226V9050.393.53149 120,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS227V9053.573.53150 129,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS228V9056.743.53151 138,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS229V9059.923.53152 147,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS230V9063.093.53153 159,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS231V9066.273.53154 165,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS232V9069.443.53155 174,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS233V9072.623.53156 183,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS234V9075.793.53157 189,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS235V9078.973.53158 195,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS236V9082.143.53159 207,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS237V9085.323.53160 216,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS238V9088.493.53161 228,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS239V9091.673.53162 228,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS240V9094.843.53163 234,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS241V9098.023.53164 243,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS242V90101.193.53165 246,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS243V90104.373.53166 258,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS244V90107.543.53167 267,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS245V90110.723.53168 279,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS246V90113.893.53169 285,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS247V90117.073.53170 303,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS248V90120.243.53171 306,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS249V90123.423.53172 318,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS250V90126.593.53173 321,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS251V90129.773.53174 336,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS252V90132.943.53175 342,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS253V90136.123.53176 351,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS254V90139.293.53177 366,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS255V90142.473.53178 375,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS256V90145.643.53179 387,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS257V90148.823.53180 387,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS258V90151.993.53181 402,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS259V90158.343.53182 426,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS260V90164.693.53183 450,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS261V90171.043.53184 516,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS262V90177.393.53185 534,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS263V90183.743.53186 546,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS264V90190.093.53187 564,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS265V90196.443.53188 576,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS266V90202.793.53189 597,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS267V90209.143.53190 600,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS268V90215.493.53191 600,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS269V90221.843.53192 639,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS270V90228.193.53193 654,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS271V90234.543.53194 669,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS272V90240.893.53195 705,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS273V90247.243.53196 777,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS274V90253.593.53197 921,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS275V90266.293.53198 942,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS276V90278.993.53199 945,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS277V90291.693.53200 960,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS278V90304.393.53201 978,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS279V90329.793.53202 1,080,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS280V90355.193.53203 1,128,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS281V90380.593.53204 1,206,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS282V90405.263.53205 1,272,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS283V90430.663.53206 1,380,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS284V90456.063.53207 1,407,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS309V9010.465.33208 75,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS310V9012.075.33209 81,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS311V9013.645.33210 87,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS312V9015.245.33211 96,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS313V9016.815.33212 105,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS314V9018.425.33213 111,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS315V9019.995.33214 117,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS316V9021.595.33215 129,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS317V9023.165.33216 135,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS318V9024.775.33217 144,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS319V9026.345.33218 150,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS320V9027.945.33219 156,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS321V9029.515.33220 162,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS322V9031.125.33221 168,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS323V9032.695.33222 177,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS324V9034.295.33223 192,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS325V9037.475.33224 201,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS326V9040.645.33225 204,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS327V9043.825.33226 210,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS328V9046.995.33227 228,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS329V9050.175.33228 246,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS330V9053.345.33229 252,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS331V9056.525.33230 267,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS332V9059.695.33231 288,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS333V9062.875.33232 300,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS334V9066.045.33233 309,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS335V9069.225.33234 336,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS336V9072.395.33235 357,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS337V9075.575.33236 363,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS338V9078.745.33237 375,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS339V9081.925.33238 390,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS340V9085.095.33239 426,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS341V9088.275.33240 435,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS342V9091.445.33241 453,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS343V9094.625.33242 474,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS344V9097.795.33243 480,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS345V90100.975.33244 495,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS346V90104.145.33245 504,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS347V90107.325.33246 519,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS348V90110.495.33247 534,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS349V90113.675.33248 561,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS350V90116.845.33249 585,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS351V90120.025.33250 603,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS352V90123.195.33251 624,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS353V90126.375.33252 642,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS354V90129.545.33253 648,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS355V90132.725.33254 693,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS356V90135.895.33255 708,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS357V90139.075.33256 732,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS358V90142.245.33257 750,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS359V90145.425.33258 768,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS360V90148.595.33259 780,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS361V90151.775.33260 813,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS362V90158.125.33261 831,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS363V90164.475.33262 876,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS364V90170.825.33263 906,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS365V90177.175.33264 987,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS366V90183.525.33265 990,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS367V90189.875.33266 1,020,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS368V90196.225.33267 1,047,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS369V90202.575.33268 1,095,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS370V90208.925.33269 1,119,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS371V90215.275.33270 1,131,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS372V90221.625.33271 1,164,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS373V90227.975.33272 1,194,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS374V90234.325.33273 1,221,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS375V90240.675.33274 1,248,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS376V90247.025.33275 1,266,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS377V90253.375.33276 1,476,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS378V90266.075.33277 1,530,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS379V90278.775.33278 1,581,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS380V90291.475.33279 1,626,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS381V90304.175.33280 1,677,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS382V90329.575.33281 1,884,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS383V90354.975.33282 2,190,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS384V90380.375.33283 2,283,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS385V90405.265.33284 2,319,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS386V90430.665.33285 2,409,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS387V90456.065.33286 2,487,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS388V90481.465.33287 2,541,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS389V90506.865.33288 2,934,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS390V90532.265.33289 3,264,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS391V90557.665.33290 3,663,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS392V90582.685.33291 4,098,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS393V90608.085.33292 4,743,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS394V90633.485.33293 5,019,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS395V90658.885.33294 5,334,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS425V90113.676.99295 909,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS426V90116.846.99296 948,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS427V90120.026.99297 990,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS428V90123.196.99298 990,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS429V90126.376.99299 1,029,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS430V90129.546.99300 1,053,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS431V90132.726.99301 1,080,000 
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568