اورینگ چیست؟

/اورینگ چیست؟

اورینگ چیست؟

تعریف اورینگ

اورینگ یک شیء به شکل دونات (یک نوع پیراشکی) است که مابین دیواره‌های گلند (جایی که اورینگ در آن نصب می‌شود) فشرده می‌گردد .

این فشردگی منجر به صفرشدن نشتی مایعات و گاز‌ها و همچنین یک آب‌بندی موثر می‌گردد.

بهتر است بدانید:اورینگ وایتون

اورینگ بر اساس سه پارامتر تعریف می‌شود :

1. ابعاد :

 • قطر داخلی اورینگ (Inside Diameter)
 • ضخامت اورینگ (Cross Section)

2. سختی اورینگ (Durometer) – shore A hardness

3. مواد ساخته شده (Material)

اورینگ چیست

در شکل زیر 3 حالت کاربردی استفاده از اورینگ که بر دو اساس استوار می‌باشد را نشان می‌دهد .

 • حالت استاتیک: گلند ثابت و بدون حرکت می‌باشد و در صنعت به نام Face Seal شناخته می‌شود .
 • حالت داینامیک: گلند متحرک است که اگر گلند بر روی پیستون طراحی شده باشد در صنعت به نام Piston Seal و اگر بر روی بدنه طراحی شده باشد به نام Rod Seal شناخته می‌شود.
اورینگ چیست

اورینگ چگونه کار می کند؟

همانطوری که در شکل زیر می‌بینیم سیستم آب‌بندی که به درستی طراحی شده باشد، شامل چند درجه فشردگی اولیه اورینگ می‌باشد.

در فشار اتمسفر حالت ارتجاعی اورینگ فشرده‌شده به تنهایی عملیات آب‌بندی را فراهم می‌کند .

به هر حال سیستم فشاری که باعث آب‌بندی می‌گردد ، اورینگ را مجبور می‌کند تا به سمت دیواره گلندی که کمترین فشار را دارد برود.

درصورت تغییر شکل و دفرمگی ، اورینگ به سمت صفرکردن نشتی و بندآوردن هرگونه نشتی بیشتر تغییر شکل می‌دهد.

در شکل زیر در بخش پنجم روند افزایش فشار و اثر آن بر آب‌بندی را نشان می‌دهد.

بیشتر بدانید:متریال وایتون

اورینگ چیست

قطر داخلی اورینگ (Inside Diameter)

برای فراهم کردن یک آب‌بندی موثر قطر داخلی اورینگ (ID) باید کوچکتر ازگروو (Groove) پیستون باشد .

در نتیجه این مقدار کشش کم برای جایگذاری اورینگ در گروو (Groove) باعث می‌شود که به درستی در جایگاه خود بنشیند.

این مقدار کشش می‌باید مابین 1 الی 5 درصد باشد. مقدار ایده‌ال و موثر برای تمامی تجهیزات 2 درصد می‌باشد و کشش‌های بالای 5 درصد توصیه نمی‌گردد.

زیرا این امر می‌تواند به واسطه کاهش ضخامت اورینگ (CS) منجر به از بین رفتن آب‌بندی گردد.

البته موارد خاصی هم وجود دارد که از این قانون پیروی نمی‌کنند. آن زمانی است که به اورینگ اجازه داده می‌شود که آزادانه در groove  قرار بگیرد. آن برای سیستم‌هایی است که مقدار خیلی کمی از نشتی مجاز می‌باشد و اصطکاک خیلی کمی مورد نیاز است.

بهتر است بدانید:اورینگ FKM

تذکر : کشش بالای 5 درصد برای اورینگ توصیه نمی گردد زیرا این امر می تواند به واسطه کاهش ضخامت اورینگ (CS) منجر به از بین رفتن آببندی گردد.

اورینگ چیست

ضخامت اورینگ (Cross Section)

وقتی که می‌خواهید ضخامت اورینگ را محاسبه نمایید باید سایز گلند (Gland) را مد نظر داشته باشید. باید مناسب باشد تا میزان مورد نیاز فشردگی اورینگ لحاظ گردد و بهترین آب بندی را انجام دهد.

در هر گلند و در حالت معمولی یک فاصله بسیار کم بین دو سطح وجود دارد. به آن فاصله مجاز قطری (Diametrical clearance) گفته می‌شود.

در نتیجه بسیار مهم است که ضخامت اورینگ بزرگتر از ارتفاع گلند (Gland) باشد. در نتیجه فشردگی اورینگ باعث آب بندی خواهد شد.

در شکل 3.1 در صفحه 2 ( حالت استاتیک (ثابت) و یا داینامیک (متحرکت) و یا حالت پیستون و یا راد) به وضوح مشخص است که اورینگ فشرده شده است.

این فشردگی می‌تواند در یک یا دو جهت ایجاد شود.

فشردگی محوری (AXIAL):

اگر فشردگی در حالات بالا و پایین اتفاق بیافتد به آن فشردگی محوری می‌گویند.

فشردگی شعاعی (RADIAL):

اگر این فشردگی از طرف داخل و خارج اورینگ باشد به آن فشردگی شعاعی می‌گویند.

برای بدست‌ آوردن میزان درست فشردگی اورینگ جهت بهترین آب‌بندی باید سایز اورینگ نسبت به سایز گلند را در نظر بگیریم.

برای محاسبه سایز دقیق ضخامت اورینگ باید بدانیم که کاربرد اورینگ در حالت استاتیک می‌باشد و یا داینامیک.

در حالت داینامیک به انتخاب فشردگی کمتری توصیه می‌شود.

بهتر است بدانید:اورینگ Viton

تذکر : همیشه یادتان باشد که ضخامت اورینگ از عمق گلند بیشتر باشد.

محاسبه ضخامت اورینگ در حالت داینامیک

باتوجه به تصویر شماره  3.2 محاسبه ضخامت درست اورینگ درحالت داینامیک براساس دو فرمول زیر می‌باشد.

فرمول اول محاسبه بیشترین ضخامت اورینگ و فرمول دوم محاسبه کمترین ضخامت آن می‌باشد.

ضخامت اورینگ

فرمول اول: محاسبه بیشترین ضخامت اورینگ

ضخامت اورینگ

فرمول دوم: محاسبه کمترین ضخامت اورینگ

ضخامت اورینگ

محاسبه ضخامت اورینگ در حالت استاتیک

برای محاسبه ضخامت اورینگ (حداقل و حداکثر) درحالت استایتک (فشردگی محوری)، عمق گلند را محاسبه کرده و در حداکثر و یا حداقل میزان فشردگی اورینگ ضرب گردد.

به یاد داشته باشید که عدد یک را بمیزان فشردگی اضافه کنید. مثلا میزان فشردگی 30 درصد را باید بصورت عدد 1.3 لحاظ گردد.

مثال : اگر عمق گلند 2 میلیمتر باشد با میزان فشردگی 30%

 

ضخامت اورینگ

تذکر : طراحی اورینگ حالت استاتیک می تواند سایز و جنس های بیشتری را در اختیار شما قرار دهد. درحالیکه طراحی اورینگ در حالت داینامیک محدودیت بیشتری دارد (سخت تر است)

نکات طراحی اورینگ

قطر

قطر داخلی اورینگ با جهت فشار وارده با آن محاسبه می گردد.

اگر این فشار به سمت قطر داخلی باشد (مطابق تصویر 4.2) در نتیجه اورینگ باید بر اساس قطر داخلی (نزدیک به قطر داخلی گرو (groove) طراحی گردد و اگر فشار به سمت قطر خارجی باشد (مطابق تصویر 4.1) در نتیجه اورینگ باید بر اساس قطر خارجی گرو (groove)  طراحی گردد.

قطر اورینگ

تذکر : در هنگام طراحی مد نظر داشته باشید که حداکثر حجم اورینگ نباید بیشتر از حداقل حجم گلند باشد.

جنس اورینگ

بعد از آنکه شما سایز اورینگ را محاسبه نمودید، باید بهترین جنس را انتخاب نمایید.

جنس های مختلف در “راهنمای انتخاب جنس اورینگ” ذکر شده است؛ که شامل : اسم مواد، دمای کاری، مزایا و معایب می باشد.

شما می‌توانید از لینک زیر در وب‌سایت این شرکت بهترین مواد را برای کاربرد اختصاصی‌تان انتخاب نمایید.

خوردندگی شیمیایی

مهمترین نکته در خصوص انتخاب جنس اورینگ، مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.

در نتیجه اولین مرحله در انتخاب مواد اورینگ، در نظر گرفتن بهترین جنس پلیمر می‌باشد که بیتشرین مقاومت در برابر مواد شیمیایی را دارا است.

شما می‌توانید از بخش راهنمای شیمیایی در وب‌سایت oriniran.ir کمک بگیرید.

دمای کاری

محدوده بازه کاری برای یک اورینگ بسیار مهم می‌باشد که در کنار انتخاب مواد باید لحاظ گردد.

دما همیشه به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در امر آب‌بندی بوده است. بصورت عملی باید مدنظر داشته باشید که دمای محیط اورینگ بعنوان یک فاکتور مهم می‌باشد نه دمای کاری سیستم.

همچنین در دمای کاری بالا، باید مدت زمان آن را نیز مدنظر داشته باشید که آیا زمان آن کوتاه است و یا طولانی. شما می‌توانید محدوده دمای کاری جنس‌های مختلف را از نمودار زیر مشاهده نمایید.

اورینگ چیست

اصطکاک

دو حالت اصطکاک در اورینگ‌ها وجود دارد که هر دو برای طراحی درحالت داینامیک مهم است و باید لحاظ گردد.

وقتی دو تا قطعه بصورت متناوب و همیشگی حرکت نمی‌کنند، اصطکاک اولیه آن (حرکت از حالت سکون) بالا می‌باشد. این اصطکاک اولیه باعث فشار اورینگ به گلند می‌شود که ممکن است باعث پارگی اورینگ گردد.
اما اگر حرکت دو تا قطعه بصورت متناوب و همیشگی باشد، اصطکاک آن بصورت همیشگی است. که باعث داغ‌شدن اورینگ و بادکردن آن می‌شود که این افزایش حجم می‌تواند اورینگ را از گلند خارج کند.

سختی

سختی پارامتری از مشخصات فیزیکی یک پلیمر می باشد. معمولا عدد مقیاس 70 را برای سختی پلیمرها لحاظ می‌کنند.

عدد کمتر از 70 به معنای سختی کمتر (نرم) و عدد بالای 70 به معنای سختی بیشتر (سفت) لحاظ می‌گردد بجز مواد وایتون (FKM) که مقیاس 75 را لحاظ می‌کنند.

هر سختی در یک محدوده تلرانس 5± لحاظ می‌گردد.

به یاد داشته باشید که همه پلیمرها در همه سختی‌ها موجود نمی‌باشد و هر پلیمری محدودیت خود را دارد.

فشار

وارد آمدن فشار زیاد به یک اورینگ می‌تواند توانایی آب‌بندی آن را به خظر اندازد. در این خصوص ما بعدا بطور کلی صحبت خواهیم کرد.
از طرف دیگر فشار کم نیز مشکلات خاص خودش را دارد.

اگر فشار یک سیستم کمتر از 100 PSI باشد، به عنوان فشار کم درنظر گرفته می‌شود. زیرا فشار سیستم آنقدر نیست که باعث کارایی اورینگ گردد.

در نتیجه طراحی در فشار کم فقط باید روی نیروی ارتجاعی پلیمر تمرکز کند.

همچنین ما نمی‌توانیم فشار زیادی به پلیمر بیاوریم زیرا عاملی به اسم “میزان فشردگی” (Compression Set) وجود دارد که باعث می‌شود آب‌بندی به خوبی انجام نشود.

در نتیجه با انتخاب پلیمر مناسب با سختی کمتر و افزایش قطر اورینگ ما می‌توانیم یک آب‌بندی خوب را در فشار پایین داشته باشیم.

در آینده نزدیک اثر فشار بر اورینگ را مفصلا بررسی خواهیم کرد.

خط قالب

وقتی اورینگ از قالب بیرون آورده می شود، یک میزانی از پلیمر در مرز قالب بالایی و پایینی روی قطر داخلی و خارجی اورینگ باقی می ماند. بسیاری از شرکت های خوب تولید کننده این بخش زاید بسیار ریز را به کمک روش های پولیش کردن خارج می کنند اما بر اساس استاندارد این اندازه می تواند مطابق شکل زیر باشد. در بسیاری از موارد، پولیش کردن برای جنس وایتون اجباری می باشد.

خط قالب اورینگ چیست

جمع بندی

برای یک آب‌بندی موثر، انتخاب درست اورینگ الزامی است.

ما بایستی فاکتورهای سایز، فشردگی، کشیدگی، دما، فشار، نوع ماده شیمیایی و اصطکاک را مدنظر قرار دهیم.

همه این موارد باید هنگام طراحی اورینگ مدنظر قرار گیرد.

در کنار همه اینها هزینه اورینگ نیز مهم است و باید این کارها با کمترین هزینه انجام شود.

بعضی موارد خاص فقط یک پلیمر جوابگو است که هزینه بالایی دارد اما چاره ای جز استفاده از آن نمی‌باشد.

ما سعی می‌کنیم در آینده بیشتر در این خصوص با شما صحبت کنیم. شما می‌توانید اطلاعات بیشتر در موارد خاص را با ما در میان بگذارید. تیم تخصصی شرکت فنی و مهندسی پایا کروک می‌تواند بهترین خدمات فنی را در اختیار شما بگذارد.

تذکر : لطفا توجه کنید که مطالب علمی و توصیه‌های ذکر شده در این مقاله باید توسط یک فرد متخصص مورد استفاده قرار گیرد. زیرا شرایط کاری هیچ دو اورینگی مثل هم نمی باشد. اطلاعات ذکر شده در این مقاله بصورت اطلاعات عمومی بوده و خریدار به تنهایی نمی‌تواند بر اساس این اطلاعات اقدام به طراحی نماید. ما شدیدا توصیه می کنیم که اورینگی که شما انتخاب کرده اید تحت شرایط واقعی تست گردد تا نتیجه آن قبل از تولید انبوه مشخص گردد.

دانلود فایل PDF این مقاله

اورینگ چیست؟

اورینگ به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای قطعات مکانیکی، در صنایع مختلف به کار می‌رود. اورینگ به صورت یک حلقه نازک از مواد مختلفی مانند NBR، Viton، EPDM و سایر مواد ساخته می‌شود و برای جلوگیری از نفوذ سیالات و گازها در بین قطعات مکانیکی، به کار می‌رود.

ویژگی‌های اورینگ‌ها شامل مقاومت در برابر حرارت، سایش، خوردگی، روغن و سایر مواد شیمیایی است. با توجه به ویژگی‌های اورینگ، این نوع قطعات مکانیکی برای استفاده در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، صنایع نفت و گاز، صنایع الکترونیکی، صنایع آب و فاضلاب و سایر صنایع بسیار مناسب هستند.

انواع اورینگ‌های روز دنیا در شرکت پایا کروک البرز

شرکت پایا کروک البرز به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر اورینگ در ایران، تنوع بسیار زیادی از اورینگ‌های مختلف با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد. این شرکت با استفاده از تجربه و دانش فنی خود، اورینگ‌های با کیفیت بالا را با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف تولید می‌کند.

انواع اورینگ‌های موجود در شرکت پایا کروک البرز عبارتند از:

اورینگ‌ NBR: این نوع اورینگ با مقاومت بالا در برابر روغن، گاز و سایر مواد شیمیایی، برای استفاده در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، صنایع الکترونیکی و سایر صنایع مناسب است.
درست است، اورینگ‌های NBR یا نیتریل بوتادین روبیر از جمله پرکاربردترین نوع اورینگ‌ها هستند و در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، صنایع الکترونیکی، صنایع پزشکی، صنایع نفت و گاز و صنایع غذایی استفاده می‌شوند.

اورینگ‌ NBR به دلیل مقاومت بالا در برابر روغن، گاز و سایر مواد شیمیایی، به عنوان یک سد برای جلوگیری از نفوذ این مواد به داخل قطعات مختلف استفاده می‌شوند. همچنین، این نوع اورینگ‌ها دارای انعطاف‌پذیری بالا هستند و قابلیت شکل‌پذیری در دماهای مختلف را دارند.

در صنعت خودروسازی، اورینگ‌های NBR به عنوان جایگزینی برای اورینگ‌های سنتی از جنس فلزی و نئوپرن استفاده می‌شوند. در این صنعت، این نوع اورینگ‌ها در سیستم‌های روغن‌گیر، سیستم‌های ترمز و سیستم‌های خنک کننده موتور استفاده می‌شوند. همچنین، در صنایع الکترونیکی، اورینگ‌های NBR به عنوان یک سد برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و مواد شیمیایی به داخل قطعات الکترونیکی استفاده می‌شوند.

با توجه به ویژگی‌های اورینگ‌های NBR، این نوع اورینگ‌ها در بسیاری از صنایع پرکاربرد هستند و به دلیل قیمت مناسب و ویژگی‌های مناسب، انتخابی عالی برای کاربران می‌باشد.

 • اورینگ‌ Viton: این نوع اورینگ با مقاومت بالا در برابر حرارت، روغن، حلال‌ها و سایر مواد شیمیایی، برای استفاده در صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع پراستفاده است.
 • اورینگ‌ EPDM: این نوع اورینگ با مقاومت بالا در برابر حرارت، سایش و ترکیدگی، برای استفاده در صنایع خودروسازی، صنایع الکترونیکی، صنایع غذایی و سایر صنایع به کار می‌رود.
 • اورینگ‌های سیلیکون: این نوع اورینگ با مقاومت بالا در برابر حرارت، سایش، روغن و سایر مواد شیمیایی، برای استفاده در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، صنایع الکترونیکی و سایر صنایع قابل استفاده است.
 • اورینگ‌PTFE: این نوع اورینگ با مقاومت بالا در برابر حرارت، خوردگی و سایر مواد شیمیایی، برای استفاده در صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع پراستفاده است.

شرکت پایا کروک البرز با توجه به نیاز صنایع مختلف، تنوع بسیار زیادی از اورینگ‌های با کیفیت بالا با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف را ارائه می‌کند. علاوه بر تولید اورینگ‌های با کیفیت بالا، این شرکت خدمات مشاوره، طراحی و تولید اورینگ‌های سفارشی را نیز ارائه می‌دهد. کارشناسان حرفه‌ای و مجرب شرکت پایا کروک البرز، با استفاده از دانش فنی و تجربه خود، به مشتریان خود خدمات مشاوره‌ای و فنی را ارائه می‌دهند تا مشتریان بتوانند اورینگ مورد نیاز خود را با کیفیت بالا و با قیمت مناسب تهیه کنند.

با انتخاب شرکت پایا کروک البرز برای تهیه اورینگ، شما می‌توانید از تنوع محصولات، کیفیت بالا و خدمات مشاوره و فنی این شرکت بهره‌مند شوید.
اورینگ‌های وایتون یکی از بهترین و محبوب‌ترین نوع اورینگ‌ها در بازار قطعات مکانیکی هستند. این نوع اورینگ‌ها با توجه به ویژگی‌های فوق‌العاده‌ی خود، در صنایع مختلف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به مزایای خرید اورینگ وایتون، کاربردهای آن در صنایع مختلف، اهمیت آن و شرکت پایا کروک البرز که انواع مختلفی از اورینگ‌ها را عرضه می‌کند، پرداخته خواهد شد.

مزایای خرید اورینگ وایتون:

 • مقاومت در برابر شرایط سخت: اورینگ‌های وایتون با مقاومت بالا در برابر شرایط سختی مانند حرارت، سایش، خوردگی و سایر مواد شیمیایی، برای استفاده در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مناسب هستند.
 • ماندگاری بالا: اورینگ‌های وایتون با قابلیت ماندگاری بالا و عمر طولانی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهند.
 • ساختار یکپارچه: ساختار یکپارچه اورینگ‌های وایتون، جلوگیری از نفوذ سیالات و گازها در بین قطعات مکانیکی را بهبود می‌بخشد.
 • سهولت نصب و استفاده: نصب و استفاده اورینگ‌های وایتون بسیار ساده است و نیازی به تجهیزات ویژه برای نصب آنها نیست.

کاربردهای اورینگ وایتون در صنایع:

 • خودروسازی: اورینگ وایتون در قطعات مختلف خودرو مانند موتور، جعبه‌دنده و سیستم تعلیق به کار می‌رود.
 • صنایع پتروشیمی: اورینگ وایتون در قطعات مثل لوله‌های خطوط انتقال نفت و گاز، پمپ‌ها و تجهیزات دیگر، به کار می‌رود.
 • صنایع نفت و گاز: اورینگ وایتون در قطعات مختلف سیستم‌های نفت و گاز مانند لوله‌های خطوط انتقال، شیرهای گاز، شیرهای برقی و سایر قطعات به کار می‌رود.
 • صنایع الکترونیکی: اورینگ وایتون در قطعات مختلف الکترونیکی مانند باتری‌ها، شارژرها و دستگاه‌های دیگر به کار می‌رود.

اهمیت خرید اورینگ وایتون:

اورینگ‌های وایتون به دلیل مزایای فوق‌العاده خود، در صنایع مختلف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این نوع اورینگ‌ها، علاوه بر افزایش کیفیت قطعات مکانیکی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، خرید اورینگ وایتون به عنوان یکی از قطعات اصلی در صنایع مختلف، بسیار مهم و ضروری است.

نکاتی که در خرید اورینگ وایتون مهم است:

 • انتخاب مواد: برای خرید اورینگ وایتون، بسیار مهم است که متخصصان با توجه به شرایط کاری قطعه مکانیکی، مواد مناسب را انتخاب کنند.
 • سایز اورینگ: انتخاب سایز مناسب اورینگ، برای کارایی بهتر قطعه مکانیکی بسیار مهم است.
 • محل خرید اورینگ: خرید اورینگ وایتون از فروشگاه‌های معتبر و با تجربه، از اصلی‌بودن و کیفیت بالای محصول اطمینان حاصل کنید.

شرکت پایا کروک البرز، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در تولید و عرضه انواع اورینگ‌ها، می‌تواند بهترین گزینه برای خرید اورینگ وایتون باشد. این شرکت، انواع اورینگ‌های وایتون را با کیفیت بالا و قیمت مناسب به مشتریان ارائه می‌دهد. همچنین، با توجه به تخصص و تجربه‌ی کارشناسان خود، می‌تواند به مشتریان خود راهنمایی کامل در خرید اورینگ وایتون ارائه کند.

در خرید اورینگ وایتون، باید به نکات زیر نیز توجه کرد:

 • بررسی مدارک فنی: برای خرید اورینگ وایتون، باید به مدارک فنی مربوط به آن دقت شود. این مدارک شامل اطلاعاتی مانند سایز، جنس، دمای کاری، فشار کاری و سایر ویژگی‌های فنی اورینگ است.
 • بررسی قیمت: برای خرید اورینگ وایتون، باید به قیمت محصول دقت کرد. باید قیمت را با کیفیت محصول مقایسه کرد و به دنبال بهترین گزینه باشید.
 • بررسی شرایط فروش: برای خرید اورینگ وایتون، باید به شرایط فروش محصول دقت کرد. شرایطی مانند ضمانت، بازگشت کالا، مدت زمان تحویل و سایر شرایط مربوط به فروش محصول باید به دقت بررسی شوند.
 • مشاوره با کارشناسان: برای خرید اورینگ وایتون، بهتر است با کارشناسان مجرب در شرکت‌های تولید کننده یا فروشنده محصول، مشورت کنید. این کارشناسان می‌توانند با توجه به نیازهای شما، بهترین گزینه‌ها را پیشنهاد دهند.

خرید اورینگ وایتون می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین قطعات در صنایع مختلف، کیفیت و عملکرد قطعات مکانیکی را بهبود بخشد. با توجه به مزایا و کاربردهای اورینگ وایتون، خرید آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین قطعات مکانیکی، بسیار مهم و ضروری است. با رعایت نکات مهم در خرید اورینگ وایتون، می‌توانید بهترین گزینه را برای صنعت خود پیدا کنید.
اورینگ یا حلقه آسیابی یکی از قطعات مهم در صنعت مکانیکی است که برای جلوگیری از نفوذ سیالات، گازها و خمیرهای مختلف به داخل قسمت‌های مختلف ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به کار می‌رود. این قطعه به صورت یک حلقه بسته شده از جنس مختلفی تولید می‌شود که به دلیل خصوصیات خاص خود، می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین قطعات در صنعت مکانیکی شناخته شود.

تاریخچه اورینگ:

اولین نسخه از اورینگ در سال 1896 توسط فردریک سیمز، یک مهندس مکانیک آمریکایی، به وجود آمد. این قطعه در آن زمان با نام “حلقه سیمز” شناخته می‌شد و برای جلوگیری از نفوذ روغن به داخل محفظه هواپیما استفاده می‌شد. در سال 1937، جورج اورینگ، یک مهندس مکانیک آلمانی، بهبودی بر روی حلقه سیمز ارائه داد و اورینگ به نام خود شناخته شد.

در دهه 1940، با توسعه صنایع هوایی و فضایی، استفاده از اورینگ در طراحی موتورهای جت و دیگر سیستم‌های هوایی و فضایی رواج پیدا کرد. در دهه 1950، با توسعه صنعت خودروسازی، استفاده از اورینگ در تولید خودروها نیز رواج یافت.

تغییرات در نوع ساختار، مدل و کاربرد اورینگ:

در گذر زمان، تغییرات زیادی در نوع ساختار، مدل و کاربرد اورینگ صورت گرفته است. در ادامه به برخی از این تغییرات اشاره می‌شود:

 • جنس ساخت: در ابتدا، اورینگ‌ها از جنس لاستیک سنتتیک ساخته می‌شدند. اما با پیشرفت فناوری، جنس ساخت اورینگ به پلیمرهای مختلفی از جمله نئوپرن، سیلیکون، فلوروکربن و… تغییر کرد.
 • سایز و ابعاد: با توسعه صنایع مختلف و نیاز به اورینگ در قطعات مختلف، سایز و ابعاد اورینگ نیز با گذر زمان تغییر کرد.
 • کاربرد در صنایع مختلف: اورینگ به عنوان یکی از مهمترین قطعات در صنایع مختلف شناخته می‌شود. این قطعه در صنایع خودروسازی، هوایی، فضایی، نفت و گاز، الکترونیک، پزشکی و… به کار می‌رود.
 • طراحی مدرن: با توسعه فناوری و به کارگیری نرم‌افزارهای طراحی، اورینگ‌های مدرن با طراحی‌های مختلف و بهینه‌سازی‌های متنوعی ساخته می‌شود.
 • استفاده از اورینگ در تجهیزات حرارتی: استفاده از اورینگ در تجهیزات حرارتی نیز به دلیل خصوصیات خاص خود، مانند مقاومت در برابر دما و فشار، رواج یافته است.

شرکت پایا کروک البرز و تامین اورینگ:

شرکت پایا کروک البرز به عنوان یکی از تامین کنندگان محصولات پلیمری در ایران، انواع اورینگ‌های مورد نیاز صنایع مختلف را تامین می‌کند. این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی روز و همکاری با تولیدکنندگان معتبر جهانی، اورینگ‌های با کیفیت و با استانداردهای جهانی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین، با ارائه مشاوره فنی به مشتریان خود، به آن‌ها کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در خرید اورینگ‌های مورد نیاز خود بگیرند. به طور کلی، شرکت پایا کروک البرز با تلاش برای تامین اورینگ‌های با کیفیت و بهینه، به یکی از تامین کنندگان معتبر این قطعات در بازار ایران تبدیل شده است.

 • استفاده از اورینگ در تجهیزات غذایی: در سال‌های اخیر، استفاده از اورینگ در تجهیزات غذایی نیز رواج پیدا کرده است. با توجه به خصوصیات اورینگ مانند مقاومت در برابر حرارت و شیمیایی‌های مختلف، این قطعه به عنوان یکی از قطعات مهم در تجهیزات غذایی شناخته شده است.
 • استفاده از اورینگ در صنعت نفت و گاز: اورینگ‌ها در صنعت نفت و گاز، برای جلوگیری از نفوذ فشار و سیالات مختلف به داخل لوله‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قطعه به دلیل مقاومت در برابر شرایط سخت و شیمیایی‌های مختلف، برای استفاده در صنعت نفت و گاز بسیار مناسب است.
 • بهینه‌سازی طراحی اورینگ: با توجه به نیازهای متنوع صنایع مختلف، طراحان و مهندسان مکانیکی سعی در بهینه‌سازی طراحی اورینگ دارند. به عنوان مثال، طراحی اورینگ‌های با سطح صاف و دقیق تر، می‌تواند به افزایش عمر مفید این قطعه و کاهش نیاز به تعویض آن در صنایع مختلف کمک کند.

اورینگ به عنوان یکی از قطعات حیاتی در صنایع مختلف شناخته می‌شود و با توجه به تغییراتی که در ساختار، مدل و کاربرد آن در گذر زمان ایجاد شده است، بهبودهای زیادی در عملکرد و کارایی این قطعه ایجاد شده است. شرکت پایا کروک البرز نیز با تلاش برای تامین اورینگ‌های با کیفیت و بهینه، به یکی از تامین کنندگان معتبر این قطعات در بازار ایران تبدیل شده است.

شرکت پایا البرز کروک به عنوان یکی از تامین کنندگان برجسته محصولات پلیمری در بازار ایران، همواره به دنبال ارائه خدمات و محصولات با کیفیت برای مشتریان خود است. این شرکت با تجربه ای بیش از ۳۰ سال در زمینه تولید و تامین انواع اورینگ، می تواند نیازهای مختلف صنایع مختلف را برآورده سازد.

اورینگ یکی از اجزای اساسی در سیستم های مختلف صنعتی است که به منظور جلوگیری از نفوذ مایعات، گازها و جامدات در محیط های مختلف استفاده می شود. این قطعه کوچک ولی مهم، در انواع مختلف صنایع از جمله خودروسازی، هوافضا، نفت و گاز، پزشکی، الکترونیک و … به کار می رود.

شرکت پایا البرز کروک با توجه به تجربه ای که در زمینه تولید و تامین اورینگ دارد، می تواند بهترین راهکارهای ممکن را برای مشتریان خود ارائه دهد. این شرکت، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و به کارگیری استانداردهای جهانی، تلاش می کند تا محصولاتی با کیفیت و با دقت بالا را به مشتریان خود ارائه دهد.

با توجه به نیازهای مختلف مشتریان، شرکت پایا البرز کروک انواع مختلفی از اورینگ را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این شرکت، اورینگ هایی با اندازه ها و ابعاد مختلف، با جنس های مختلف از جمله نئوپرن، فلوروسیلیکون، سیلیکون، بوتیل، EPDM، NBR، Viton و … را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. همچنین، اورینگ هایی با سایز های خاص و با دقت بالا نیز برای مشتریان خاص تولید می شود.

شرکت پایا البرز کروک با توجه به اهمیت اورینگ در سیستم های مختلف صنعتی، به عنوان یکی از تامین کنندگان برجسته این قطعات، سعی در ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب دارد. این شرکت با تکیه بر تجربه و دانش فنی خود، آماده همکاری با مشتریان خود در زمینه تامین اورینگ های با کیفیت و با دقت بالا است.

اورینگ یا حلقه چسبیده، یک قطعه کوچک و حلقوی است که برای ایجاد یک تنظیم مناسب بین دو قطعه یا سطح مختلف استفاده می‌شود. اورینگ‌ها معمولاً از جنس لاستیک، سیلیکون، فلز و یا نئوپرن ساخته می‌شوند و در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، صنایع الکترونیکی، صنایع پزشکی، صنایع نفت و گاز و صنایع غذایی استفاده می‌شوند.

تاریخچه اورینگ

اورینگ‌ها از دهه ۱۹۳۰ به بعد در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. این قطعات در دوران جنگ جهانی دوم برای تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی استفاده شدند. در دهه ۱۹۵۰، اورینگ‌ها به عنوان جایگزینی برای پکینگ‌های فلزی در صنایع نفت و گاز معرفی شدند. این نوع پکینگ‌ها به دلیل قابلیت نفوذ کمتر به داخل سیالات، مقاومت بیشتر در برابر فشار و دما، و تغییر شکل کمتر در برابر فشار و دما، مورد توجه قرار گرفتند.

اورینگ‌های لاستیکی

اورینگ‌های لاستیکی معمولاً از جنس نئوپرن، نیتریل بوتادین روبیر (NBR)، ویتون، فلوروسیلیکون و سیلیکون ساخته می‌شوند. این نوع اورینگ‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر شیمیایی‌ها، مقاومت در برابر دما، و مقاومت در برابر سایش هستند. همچنین، اورینگ‌های لاستیکی دارای قابلیت شکل‌پذیری در دماهای مختلف هستند و به آسانی می‌توانند به شکل‌های مختلف تنظیم شوند.

بهتر است بدانید:متریال وایتون

اورینگ‌های سیلیکونی

اورینگ‌های سیلیکونی برای استفاده در برخی از صنایع مانند صنایع غذایی، صنایع پزشکی، و صنایع الکترونیکی مناسب هستند. این نوع اورینگ‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر دما، مقاومت در برابر شیمیایی‌ها و اکسیداسیون، انعطاف‌پذیری بالا و عدم تولید بو و طعم هستند.

اورینگ‌های فلزی

اورینگ‌های فلزی معمولاً از جنس فولاد، مس، آلومینیوم و یا تیتانیوم ساخته می‌شوند. این نوع اورینگ‌ها برای استفاده در برخی از صنایع مانند خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضا و صنایع دریایی مناسب هستند. اورینگ‌های فلزی دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر فشار، مقاومت بالا در برابر دما، و مقاومت در برابر سایش هستند. همچنین، این نوع اورینگ‌ها دارای دوام بالا و عدم نیاز به تعویض مداوم هستند.

کاربردهای اورینگ

اورینگ‌ها در بسیاری از صنایع به عنوان یک سد برای جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی، فشار، رطوبت، گرد و غبار و سایر مواد به داخل قطعات مختلف استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از کاربردهای اورینگ در صنایع مختلف اشاره شده است:

 • خودروسازی: اورینگ‌ها در سیستم‌های روغن‌گیر، سیستم‌های ترمز، سیستم‌های خنک کننده موتور، سیستم‌های تزریق سوخت و سیستم‌های جداسازی بخار سوخت استفاده می‌شوند.
 • صنایع الکترونیکی: اورینگ‌ها به عنوان یک سد برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و مواد شیمیایی به داخل قطعات الکترونیکی استفاده می‌شوند. این نوع اورینگ‌ها در قطعاتی مانند دوربین‌های دیجیتال، کنسول‌های بازی، تلویزیون‌های هوشمند و تلفن‌های همراه استفاده می‌شوند.
 • صنایع پزشکی: اورینگ‌ها در قطعاتی مانند پمپ‌های انفولدر، دستگاه‌های تنفسی، قطعات پروتزی و دستگاه‌های تصفیه خون استفاده می‌شوند.
 • صنایع نفت و گاز: اورینگ‌ها در سیستم‌های جداسازی مایعات، تجهیزات حفاری، و تجهیزات پمپاژ استفاده می‌شوند.
 • صنایع غذایی: اورینگ‌ها در قطعاتی مانند دستگاه‌های خمیرکن، دستگاه‌های پخت و پز، دستگاه‌های بسته‌بندی و دستگاه‌های تولید نوشیدنی‌های گازدار استفاده می‌شوند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، شرکت پایا کروک البرز یکی از تامین کنندگان برجسته اورینگ های لاستیکی در بازار ایران است. این شرکت با تجربه ای بیش از ۳۰ سال در زمینه تولید و تامین انواع اورینگ، می تواند نیازهای مختلف صنایع مختلف را برآورده سازد.

شرکت پایا کروک البرز با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و به کارگیری استانداردهای جهانی، تلاش می کند تا محصولاتی با کیفیت و با دقت بالا را به مشتریان خود ارائه دهد. با توجه به نیازهای مختلف مشتریان، شرکت پایا کروک البرز اورینگ هایی با اندازه ها و ابعاد مختلف، با جنس های مختلف از جمله نئوپرن، فلوروسیلیکون، سیلیکون، بوتیل، EPDM، NBR، Viton و … را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. همچنین، اورینگ هایی با سایز های خاص و با دقت بالا نیز برای مشتریان خاص تولید می شود.

بیشتر بدانید: تاثیر دما و عوامل محیطی بر اورینگ

با توجه به استفاده گسترده اورینگ های لاستیکی در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، هوافضا، نفت و گاز، پزشکی، الکترونیک و …، اهمیت تامین اورینگ های با کیفیت و با دقت بالا برای مشتریان و صنایع مختلف بسیار بالا است. با توجه به تجربه و دانش فنی شرکت پایا کروک البرز در زمینه تولید و تامین اورینگ های لاستیکی، می توان به این نتیجه نهایی رسید که این شرکت یکی از بهترین گزینه های تامین اورینگ های با کیفیت و با دقت بالا در بازار ایران است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اورینگ چیست؟

اورینگ چیست؟

صفحه اینستاگرام پایا کروک البرز

اورینگ چیست؟

اورینگ چیست؟

صفحه اینستاگرام پایا کروک البرز

اورینگ چیست؟

اورینگ چیست؟

1402/5/30 7:10:29دی 15ام, 1397|مقالات علمی|6 Comments

6 Comments

 1. sealbakhshi 1398-05-28 در 4:06 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  مطالب خوبی دارید

  موفق باشید

 2. طراحی سایت 1399-06-16 در 2:00 ب.ظ - پاسخ دادن

  بسیار عالی

 3. سید محمد حسین هاشمی 1399-10-05 در 2:02 ق.ظ - پاسخ دادن

  بسیار عالی

 4. سید محمد حسین هاشمی 1399-10-05 در 2:05 ق.ظ - پاسخ دادن

  لطفا به این مسیر به این نحو لطفا و حتما ادامه دهید با تشکر

 5. MEGHDAD 1400-03-24 در 3:34 ب.ظ - پاسخ دادن

  عالی خیلی ممنونم

 6. شاکری 1402-04-28 در 10:31 ق.ظ - پاسخ دادن

  بسیار عالی – بهتر بود محدوده مورد قبول هر کدام از فاکتورها را نیز ذکر می‌کردید – در اورینگ محوری فشردگی باید بین ۱۸ الی ۲۵ درصد باشد و در هیچ شرایطی از ۳۰ درصد تجاوز نکند

دیدگاه خود را ثبت کنید