آدرس : کرج ابتدای جاده محمد شهر جنب میدان بار کرج طبقه فوقانی نمایندگی سایپا

TEL: ۰۲۶-۳۶۷۰۷۸۹۸   

              ۰۲۶-۳۶۷۰۸۵۶۹  

FAX: ۰۲۶-۳۶۷۰۱۱۲۲  

Email:info@payakerouk.ir 

[iphorm id=”4″ name=”test”]

[iphorm id=”2″ name=”ContactUsReq”]