اورینگ

/برچسب: اورینگ

اثر روغن و کاهش اصطکاک بر روی اورینگ

بهترین نتیجه ی آب بندی کردن حاصل از اورینگ را باید با توجه به محیط اطراف اورینگ و شرایط کاری به دست بیاید. در بعضی از پروژه ها ما مجبور به استفاده از متریال های خاص هستیم و در بعضی از پروژه ها ما می توانیم طیف وسیعی از متریال ها را انتخاب کنیم. بدیهی است در این شرایط قیمت و در دسترس بودن آن بسیار مهم است.

اصول نگهداری اورینگ

اصول نگهداری اورینگ در انبار   جهت رعایت اصول نگهداری اورینگ در انبار به صورت استاندارد باید به موارد زیر دقت شود:           1-کشش و فشار همیشه اورینگ باید بدون کشش و فشار در انبار نگهداری شود. از آویزان کردن اورینگ‌های بزرگ روی قلاب جلوگیری کنید.   2-دما بهترین دمای نگهداری اورینگ در انبار بین دمای 4 الی 27 درجه سانتیگراد می‌باشد. هیچ‌وقت دما نباید از 49 درجه سانتیگراد بیشتر گردد. همچنین اورینگ‌ها [...]

اثر فشار بر اورینگ

اثر فشار بر اورینگ اختلاف فشار دو طرف اورینگ باعث می شود که بر اساس قانون فیزیک اورینگ به سمت فشار کمتر در گلند حرکت کند و فشرده شود که باعث تغییر شکل مقطع آن می شود. به شکل زیر مراجعه گردد. این فشار باعث می شود که بخشی از اورینگ به داخل فاصله خالی بین گلند و سطح مقابل آن (clearance gap) حرکت کند. اگر اورینگ نتواند در فشار بالا مقاومت [...]