انبار اورینگ

/برچسب: انبار اورینگ

اصول نگهداری اورینگ

اصول نگهداری اورینگ در انبار   جهت رعایت اصول نگهداری اورینگ در انبار به صورت استاندارد باید به موارد زیر دقت شود:           1-کشش و فشار همیشه اورینگ باید بدون کشش و فشار در انبار نگهداری شود. از آویزان کردن اورینگ‌های بزرگ روی قلاب جلوگیری کنید.   2-دما بهترین دمای نگهداری اورینگ در انبار بین دمای 4 الی 27 درجه سانتیگراد می‌باشد. هیچ‌وقت دما نباید از 49 درجه سانتیگراد بیشتر گردد. همچنین اورینگ‌ها [...]