اورینگ متری NBR

/اورینگ متری NBR

اورینگ متری NBR

17,500 429,600 

اورینگ متری (Oring cord) ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید و در ایران به نام اورینگ متری شناخته میشوند . یکی از مهمترین کاربرد اورینگ متری ها جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ متری ها در سایز های 1 الی 25 میلی مترقابل تهیه می باشند. بیشترین متریال این کوردها(اورینگ متری) از NBR و VITON می باشد که توانسته است کمک قابل توجه ای به صنعت آب بندی نماید.

Product SIZE
Diameter (mm)
measurement Order Product
PriceQuantity
اورینگ متری NBRCON02020Meter038 429,600 
spinner
اورینگ متری NBRCON017.517.5Meter033 312,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01818Meter034 328,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON018.518.5Meter035 355,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01919Meter036 366,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON019.519.5Meter037 400,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON001.51.5Meter001 17,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON0022Meter002 18,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON002.52.5Meter003 19,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON0033Meter004 20,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON003.53.5Meter005 23,700 
spinner
اورینگ متری NBRCON0044Meter006 25,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON004.54.5Meter007 28,300 
spinner
اورینگ متری NBRCON0055Meter008 35,700 
spinner
اورینگ متری NBRCON005.55.5Meter009 40,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0066Meter010 45,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON006.56.5Meter011 53,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0077Meter012 60,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON007.57.5Meter013 67,400 
spinner
اورینگ متری NBRCON0088Meter014 69,200 
spinner
اورینگ متری NBRCON008.58.5Meter015 82,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0099Meter016 89,200 
spinner
اورینگ متری NBRCON009.59.5Meter017 101,950 
spinner
اورینگ متری NBRCON01010Meter018 109,200 
spinner
اورینگ متری NBRCON010.510.5Meter019 114,700 
spinner
اورینگ متری NBRCON01111Meter020 121,950 
spinner
اورینگ متری NBRCON011.511.5Meter021 135,600 
spinner
اورینگ متری NBRCON01212Meter022 151,100 
spinner
اورینگ متری NBRCON012.512.5Meter023 170,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01313Meter024 183,900 
spinner
اورینگ متری NBRCON013.513.5Meter025 193,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01414Meter026 211,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON014.514.5Meter027 218,400 
spinner
اورینگ متری NBRCON01515Meter028 245,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON015.515.5Meter029 257,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01616Meter030 268,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON016.516.5Meter031 286,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01717Meter032 298,000 
spinner
شناسه محصول: cord دسته:

توضیحات

O-Ring Cord NBR – اورینگ – اورینگ متری ان بی آر – اورینگ متری – NBR

اطلاعات بیشتر

SIZE

CON001.5, CON002, CON002.5, CON003, CON003.5, CON004, CON004.5, CON005, CON005.5, CON006, CON006.5, CON007, CON007.5, CON008, CON008.5, CON009, CON009.5, CON010, CON010.5, CON011, CON011.5, CON012, CON012.5, CON013, CON013.5, CON014, CON014.5, CON015, CON015.5, CON016, CON016.5, CON017, CON017.5, CON018, CON018.5, CON019, CON019.5, CON020

ID (mm)

1.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 2, 2.5, 20, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

measurement

Meter