اورینگ متری

اورینگ متری

اورینگ متری وایتون

 

FKM  و  Viton Rubber که بصورت Cord (ریسمانی شکل که با نام اورینگ متری معروف است) می باشد  و به  Fluoroelastomer  یا  Fluorocarbon  که از خانواده  Elastomer  می باشد وابسته است. این اورینگ متری( ریسمانی شکل ) که دارای مقاومت عالی در حرارت بالا در برابر  طیف وسیعی از مایعات خورنده و فساد پذیر بدون از بین رفتن اورینگ استفاده می گردد. اورینگ متری مقاومت خیلی خوبی در برابر اوزون و اکسیژن دارد.اورینگ متری جهت برخورد فشار ملوکولی در ماده های کتان و استن مناسب نمی باشد.شرایط  FPM  ,FKM , Viton  به گونه ای است که اغلب باعث گمراه شدن در استفاده می گردد.در حالی که  در همگی آنها یک ماده اصلی به نام Fluororubber   استفاده می شود.

دانلود دیتا شیت

توضیحات محصول

viton cord

Part Number Cord Size Material
88 1.78 FKM 75
Part Number Cord Size Material
اورینگ متری وایتون قطر 1 1 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 1.78 1.78 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 2 2 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 2.5 2.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 2.62 2.62 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 3 3 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 3.5 3.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 4 4 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 4.5 4.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 5 5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 5.33 5.33 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 5.5 5.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 6 6 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 6.5 6.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 7 7 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 7.5 7.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 8 8 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 8.5 8.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 9 9 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 9.5 9.5 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 10 10 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 11 11 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 12 12 FKM 75
اورینگ متری وایتون قطر 14 14 FKM 75