اورینگ وایتون 75

اورینگ وایتون ۷۵

اورینگ وایتون سختی 75

Produce code: O-ring Viton 75 FKM shore A

الستمر فلورو کربن باعث توسعه خیلی زیاد در بسیاری از صنایع آب بندی گردیده است.اورینگ های که با این نوع الستمر ترکیب شده باشند دارای رنج وسیعی ازسازگاری با مواد شیمیایی ، رنج دمایی و همچنین خصوصیات متفاوت خیلی عالی را دارا هستند.

اورینگ وایتون 75 (Viton Oring)  دارای ماده اصلی به نام Fluoriante carbone می باشد که در برابر مواد سخت شیمیایی و  ماده اوزون مقاوم می باشد.

موادهایی مانند FPM ,FKM , Viton همگی از یک خانواده هستند ولی ممکن است به علت نامهای مختلف باعث گمراهی گردد.در حالی که مواد اصلی این نوع اورینگ ها همان Fluoro rubber می باشد.

رنج دمای کاری اورینگ وایتون 75 (Viton Oring) از 26- الی 230/250+ درجه سانتی گراد می باشد.

ترکیبات خاصی از فلوروکربن مورد استفاده در اورینگ وایتون 75 (Viton Oring) می تواند قیمت شیمیایی را بالا ببرد

افزایش Fluorian در اورینگ وایتون 75 (Viton Oring) می تواند باعث افزایش مقاومت شیمیایی و همچنین کاهش خصوصیات حرارتی می گردد.

اورینگ های فلورو کربن در صنایع هوایی ، اتومبیل و دیگر صنایع مکانیکی و در جاهایی که به مقاومت زیاد در درجه حرارت زیاد نیاز می باشد استفاده می گردد.

FKM یاFPM یا Viton یا Fluorel  در برابر روغنهای معدنی گریس ها و چربی ها و مواد معطر و هیرو کربنهای آغشته به کلر ،سوختهای دیزلی و روغنهای سیلیکنی و گریس مقاوم هستند.

اورینگ های وایتون 75 (Viton Oring) برای استفاده در دستگاه های دارای خلاء خیلی زیاد مناسب می باشد.

محدودیت استفاده : فلورو کربن وایتون درکتون ها (keton) و آمینه ها و مواد با وزن مولوکولی پایین نیترو هیدرو کربن ها و هیدرو فلوریک داغ و اسید های کلرو سولفوریک پیشنهاد نمی گردد.

پارامتر مهم و کلیدی در الاستومرها، در ساخت  سختی آنها است

. .

توضیحات محصول

Oring Viton 75