اورینگ متری NBR

/اورینگ متری NBR

اورینگ متری NBR

13,500 335,000 

اورینگ متری (Oring cord) ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید و در ایران به نام اورینگ متری شناخته میشوند . یکی از مهمترین کاربرد اورینگ متری ها جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ متری ها در سایز های 1 الی 25 میلی مترقابل تهیه می باشند. بیشترین متریال این کوردها(اورینگ متری) از NBR و VITON می باشد که توانسته است کمک قابل توجه ای به صنعت آب بندی نماید.

Product SIZE
Diameter (mm)
measurement Order Product
PriceQuantity
اورینگ متری NBRCON02020Meter038 335,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON017.517.5Meter033 239,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON01818Meter034 252,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON018.518.5Meter035 273,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01919Meter036 281,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON019.519.5Meter037 308,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON001.51.5Meter001 13,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON0022Meter002 14,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON002.52.5Meter003 15,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0033Meter004 15,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON003.53.5Meter005 18,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON0044Meter006 19,700 
spinner
اورینگ متری NBRCON004.54.5Meter007 21,700 
spinner
اورینگ متری NBRCON0055Meter008 27,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON005.55.5Meter009 31,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0066Meter010 35,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON006.56.5Meter011 40,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON0077Meter012 46,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON007.57.5Meter013 51,800 
spinner
اورینگ متری NBRCON0088Meter014 53,200 
spinner
اورینگ متری NBRCON008.58.5Meter015 63,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON0099Meter016 68,600 
spinner
اورینگ متری NBRCON009.59.5Meter017 78,400 
spinner
اورینگ متری NBRCON01010Meter018 84,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON010.510.5Meter019 88,200 
spinner
اورینگ متری NBRCON01111Meter020 93,800 
spinner
اورینگ متری NBRCON011.511.5Meter021 105,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01212Meter022 116,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON012.512.5Meter023 131,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01313Meter024 141,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON013.513.5Meter025 148,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON01414Meter026 162,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON014.514.5Meter027 168,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01515Meter028 188,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON015.515.5Meter029 197,500 
spinner
اورینگ متری NBRCON01616Meter030 206,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON016.516.5Meter031 220,000 
spinner
اورینگ متری NBRCON01717Meter032 229,000 
spinner
شناسه محصول: cord دسته:

توضیحات

O-Ring Cord NBR – اورینگ – اورینگ متری ان بی آر – اورینگ متری – NBR

اطلاعات بیشتر

SIZE

CON001.5, CON002, CON002.5, CON003, CON003.5, CON004, CON004.5, CON005, CON005.5, CON006, CON006.5, CON007, CON007.5, CON008, CON008.5, CON009, CON009.5, CON010, CON010.5, CON011, CON011.5, CON012, CON012.5, CON013, CON013.5, CON014, CON014.5, CON015, CON015.5, CON016, CON016.5, CON017, CON017.5, CON018, CON018.5, CON019, CON019.5, CON020

ID (mm)

1.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 2, 2.5, 20, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

measurement

Meter