مقالات علمی

/مقالات علمی

در بخش مقالات علمی می توانید در رابطه با مفاهیم اولیه و دانش شناخت و کاربرد اورینگ و … آشنا شوید.

اثر فشار بر اورینگ

اثر فشار بر اورینگ اختلاف فشار دو طرف اورینگ باعث می شود که بر اساس قانون فیزیک اورینگ به سمت فشار کمتر در گلند حرکت کند و فشرده شود که باعث تغییر شکل مقطع آن می شود. به شکل زیر مراجعه گردد. این فشار باعث می شود که بخشی از اورینگ به داخل فاصله خالی بین گلند و سطح مقابل آن(clearance gap) حرکت کند. اگر اورینگ نتواند در فشار بالا مقاومت کند [...]

اورینگ چیست؟

تعریف اورینگ اورینگ یک شیء به شکل دونات (یک نوع پیراشکی) است که مابین دیواره های گلند (جایی که اورینگ در آن نصب می‌شود) فشرده می‌گردد . و این فشردگی منجر به صفر شدن نشتی مایعات و گاز‌ها و همچنین یک آب بندی موثر می‌گردد. اورینگ بر اساس سه پارامتر تعریف می‌شود : 1. ابعاد : قطر داخلی اورینگ (Inside Diameter) ضخامت اورینگ (Cross Section) 2. سختی اورینگ (Durometer) - shore A hardness [...]