ترکیبات اورینگ

/ترکیبات اورینگ

ترکیبات اورینگ

از ترکیب رنگ جهت شناسایی و ساختار علمی اورینگ استفاده می گردد.در حالت عادی رنگ اورینگ مشکی است ( به غیر از سیلیکون)زیرا اکثر آنها با کربن مشکی ترکیب گردیده است.کربن مشکی بیشترین خواص آب بندی مکانیکی را دارد.در موارد خاص با افزودن مواد سفید کننده مانند دی اکسید تیتانیوم می توان استفاده کرد. رنگ های قهوه ای و سبز اغلب برای وایتون و برای سیلیکون قرمز از اکسید آهن استفاده می گردد.
تمامی اورینگ های سیلیکون در حالت عادی به صورت شفاف ساخته می شود. اورینگ را می توان با اضافه کردن چند لکه رنگ به سطح اورینگ به صورت رنگ شده در آورد.کلیه رنگها را می توان با افزودن خالهای رنگی که به صورت دائمی می باشد ، ساخت.

توسط |1396/11/22 12:56:28بهمن 22ام, 1396|مقالات علمی|

درباره نویسنده: