اورینگ چیست؟

/اورینگ چیست؟

اورینگ چیست؟

اورینگ دارای دو پارامتر شکل و متریال (جنس) می باشد که به کمک این دو پارامتر می توان تشخیص داد که اورینگ چه کاربردی دارد.

شکل اورینکها توسط دو پارامتر ابعادی تشخیص داده می شود.

۱- قطر داخلی (inside diameter (ID

۲- گوشت یا ضخامت اورینگ (cross section (CS

توسط |1396/11/22 12:51:41بهمن 3ام, 1396|مقالات علمی|

درباره نویسنده: